Välkommen till Svensk Föreningsfinansiering och Tillväxt (SFFT) AB 

Behöver er förening eller ideella organisation ekonomiskt stöd för ett projekt? Vi är här för att göra det enkelt för er. Vårt erfarna team av oberoende bidragskonsulter specialiserade på att hjälpa föreningar och ideella organisationer att hitta och söka finansiering i olika former - från lokalstöd till projektstöd och anläggningsstöd med mera. Vi hittar en individuell lösning för varje förening och projekt.


Läs mera nedan om våra tjänster och tryck på bilderna för att komma vidare


Har er ideella organisation eller förening ett projekt som ni drömmer om att genomföra men behöver finansiellt stöd för att förverkliga drömmen? Då har ni kommit till rätt företag. Vi på SFFT är specialiserade på att hjälpa föreningar och ideella organisationer att hitta och få den finansiering som behövs för att nå målet och drömmen.

Vi sätter oss tillsammans med er som uppdragsgivare in i era unika behov och mål för att kunna hitta den bästa möjliga finansieringen som passar just er och ert projekt. Genom att förstå er vision och era utmaningar kan vi tillsammans ta itu med eventuella hinder och skapa en plan som ökar era möjligheter till att hitta finansiering till ert projekt.

När vi har kommit överens om förutsättningarna inleder vi ett samarbete där vi tillsammans arbetar mot att uppnå era uppsatta mål. Vår expertis och erfarenhet inom finansiering gör att vi kan bistå med strategier och metoder för att maximera era chanser att lyckas med projektet.

För att skapa finansiell trygghet för er förening eller ideella organisation erbjuder vi en unik ersättningsmodell som enbart bygger provisionsbaserad ersättning för vårt konsultarvode. Vi tycker det är ett rättvist upplägg, vilket innebär att ni inte behöver oroa er för onödiga ekonomiska risker. Vår framgång är beroende av er framgång!

Låt oss på Svensk Föreningsfinansiering och Tillväxt (SFFT) ta hand om er finansieringsprocess och krånglig pappersexerciser för att tillsammans förverkliga ert projekt! Kontakta oss idag för att diskutera ert projekt och få mer information om hur vi kan hjälpa er. Vi ser fram emot att vara en del av er tillväxt. 

Hälsningar

Andreas Pettersson, projektledare och kundansvarig

Telefon: 010-146 15 15 | E-post:  andreas(a)foreningsfinansiering.se