Frågor & Svar

1. Hur mycket kostar det att anlita Svensk Föreningsfinansiering? 

Vi tror på våra projekt och erbjuder därför en flexibel och hållbar samarbets- och ersättningsmodell. Det innebär att vi arbetar utan fasta kostnader för er förening. Vi arbetar utefter en provisionsbaserad ersättning, er framgång är vår framgång!

2. Kan alla föreningar söka bidrag?

För att vi ska kunna hjälpa er förening måste föreningen ha varit etablerad minst två år och gärna längre. Lokal förankring är viktigt, liksom ett samarbete eller kontakt med kommunen. Medlemskap i ett förbund som är anslutet till Riksidrottsförbundet eller liknande intresseorganisation är också fördelaktigt vid bidragsansökan.

Tyvärr kan vi inte bistå föreningar som varit registrerade och aktiva mindre än två år. 

3. Vad menas med målgrupper?

Finansiärer prioriterar ofta olika målgrupper som deras finansiering ska stödja och kan t.ex. vara barn och ungdomar, personer som har en funktionsnedsättning eller äldre personer över 65 år.