Nyhetsbloggen

Välkommen till Svensk Förningsfinansiering och Tillväxt "nyhetsblogg". Här kommer vi informera kring ämnen som har med föreningsverksamhet, bidrag, regler, myndighetsinformation och annat som har med föreningslivet att göra. Nyhetsbloggen kommer uppdateras i mån av tid. 

Socialdemokraterna föreslår att de 731 miljoner som regeringen har avsatt under 2024 till satsningen på ett fritidskort i stället används till idrottsplatser och idrottsanläggningar. Nyheten presenterades av Mikael Damberg (S) och Lawen Redar (S) idag på en pressträff.

Riksidrottsförbundet skriver i pressmeddelande att både idrottsföreningar och kommuner upplever renoveringsbehovet av idrottsanläggningar som en stor utmaning inför framtiden. Behoven växer för varje dag som går men genom att renovera och bygga om på rätt sätt så kan fler målgrupper attraheras och fler barn och ungdomar idrotta.

En ideell organisation har ett icke-vinstdrivande ändamål eller engagerar sig i icke-vinstdrivande verksamhet. En ideell organisation är inte tillåten att ha som mål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva kommersiell verksamhet.