Renoveringsbehovet av idrottsanläggningar växer

01.10.2023

Riksidrottsförbundet skriver i pressmeddelande att både idrottsföreningar och kommuner upplever renoveringsbehovet av idrottsanläggningar som en stor utmaning inför framtiden. Behoven växer för varje dag som går men genom att renovera och bygga om på rätt sätt så kan fler målgrupper attraheras och fler barn och ungdomar idrotta.

Läs hela meddelandet: https://via.tt.se/pressmeddelande/3366163/renoveringsbehovet-av-idrottsanlaggningar-vaxer?publisherId=323568

Nyckelord: Idrottsanläggning, idrottsytor, plats för idrott, renovering