Ny finansieringsgrad och beloppsgräns för lokalstöd hos Allmänna Arvsfonden

03.07.2023

Den 7 juni fattade Arvsfondsdelegationen beslut om att genomföra förändringar av stödformen lokalstöd. De nya ändringarna kommer att träda i kraft från och med det kommande sammanträdet som äger rum den 20 september.

Detta beslut berör endast en av de två stödformerna inom ramen för Allmänna arvsfonden, nämligen lokalstöd. Ideella organisationer har möjlighet att ansöka om lokalstöd när de avser att genomföra ombyggnation, tillbyggnad eller nybyggnation av en lokal eller anläggning som är nödvändig för att initiera en ny verksamhet. Den aktuella verksamheten bör vara inriktad mot en eller flera av fondens fyra målgrupper (barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning).

Läs nyheten i sin helhet hos Allmänna Arvsfonden: 

https://www.arvsfonden.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2023-06-08-ny-finansieringsgrad-och-beloppsgrans-for-lokalstod

Nyckelord: Idrottsanläggning, idrottsytor, plats för idrott, renovering, lokalstöd, ombyggnation, tillbyggnad, nybyggnation, anläggning